Logowanie
 
Załóż konto|Zapomniałem hasło
Aktualności
Telepraca - specyfika zatrudnienia na odległość
3 września 2015 | 09:56
prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski Tendencja... więcej »
Telepraca- więcej wysiłku niż korzyści?
2 września 2015 | 09:28
Odwieczną bolączką pracodawców jest znalezienie odpowiedzi na... więcej »
Praca w call center: fakty i mity
1 września 2015 | 09:49
Czy to prawda, że w call center zarabia się kilka... więcej »
Newsletter

Polityka Prywatności

Portal epersonel.pl gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników portalu w celu ułatwienia im nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady zarządzania przetwarzanymi danymi osobowymi, ich udostępniania i rozpowszechniania oraz określa zasady ich ochrony i poufności. Gromadzone dane przetwarzane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wyrażonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

Zakres i cel przetwarzanych danych:

Zarządzający portalem epersonel.pl tj. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS”, gromadzi dane osobowe tylko i wyłącznie w celu ułatwienia użytkownikom portalu nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami oraz pracodawcom z potencjalnymi pracownikami. Użytkownikami portalu są zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Dane te mogą być wykorzystywane przez użytkowników portalu tylko w celach rekrutacyjnych. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne wykorzystanie zgromadzonych danych w celach marketingowych i reklamowych. Naruszenie niniejszego zakazu może pociągać za sobą stosowną odpowiedzialność prawną. Zgromadzone dane mogą posłużyć celom statystycznym po ich uprzedniej anonimizacji.

Danymi osobowymi gromadzonymi w ramach działalności portalu e-personel.pl są w szczególności:

 1. nazwisko i imiona, nazwa firmy
 2. numer ewidencyjny PESEL i NIP,
 3. numer rachunku bankowego,
 4. adres zamieszkania lub pobytu, adres siedziby firmy
 5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, siedziby
 6. adres poczty elektronicznej,
 7. numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
 8. zawód, branża
 9. wykształcenie,
 10. miejsce pracy,
 11. data urodzenia,
 12. znajomość języków obcych,
 13. doświadczenie zawodowe,
 14. poszukiwana praca,
 15. historia zatrudnienia
O udostępnieniu danych decyduje użytkownik serwisu, wyrażając na to zgodę. Ich udostępnienie jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie ww. danych osobowych możliwe jest tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Zakres udostępnionych danych zależy tylko i wyłącznie od woli użytkownika.
Administratorzy portalu e-personel.pl nie gromadzą danych o adresach IP użytkowników. Portal e-personel.pl używa „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb zainteresowanych. Każdorazowo w ustawieniach przeglądarki użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików „cookies”, co nie wpływa na użyteczność portalu.

Ochrona danych osobowych:

Portal e-personel.pl przetwarza dane osobowe dokładając wszelkiej staranności zachowania ich bezpieczeństwa i poufności. W tym celu zapewnia przestrzeganie obowiązujących ustaw w zakresie ochrony danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną. Rozwój technologii, zmiany unormowań prawnych i rozwój serwisu może prowadzić do zmian w niniejszej polityce prywatności celem dochowania najpełniejszej ochrony danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane w ramach portalu e-personel.pl dostępne są wyłącznie użytkownikom portalu, jego administracji i osobom z nią związanymi. Administracja ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione ujawnienie danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane są na serwerze na podstawie odrębnej umowy z firmą Home.pl spółka jawna z siedzibą w Szczecinie. Dostawca usługi zapewnia ochronę gromadzonych danych przed niepowołanym dostępem oraz ich utratą.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim:

Celem funkcjonowania serwisu jest ułatwienie kontaktu potencjalnych pracodawców z potencjalnymi pracownikami. Dane niezbędne dla celów rekrutacyjnych są udostępniane w zakresie przez użytkownika wskazanym w formie automatycznie tworzonego Curriculum Vitae. Niniejsze dane dostępne są tylko i wyłącznie zalogowanym użytkownikom serwisu, godzącymi się na postanowienia regulaminu i niniejszej polityki prywatności. Dane z przyczyn technicznych dostępne są ponadto administracji portalu, za których ujawnienie ponosi odpowiedzialność prawną. Nie są one przekazywane innym osobom, z wyłączeniem przekazania podmiotom uprawnionym, w szczególności organom administracji publicznej (sądom, policji, prokuraturze i innym).

Uprawnienia użytkowników w związku z przetwarzanymi danymi:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie udostępnione dane zmienić lub usunąć. Dostęp do indywidualnego konta użytkownika możliwy jest przez podanie przypisanej mu nazwy użytkownika (login) i hasła. Dane umożliwiające dostęp do konta użytkownika znane są tylko użytkownikowi i administratorowi serwisu. Na żądanie użytkownika, administracja portalu ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych.

Zalecenia i bezpieczna praktyka korzystania:

Dostęp do indywidualnego konta użytkownika możliwy jest po podaniu przypisanej mu nazwy użytkownika (login) i hasła. Login i hasło podawane jest wyłącznie do wiadomości użytkownika. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ujawnienia danych dostępowych osobom trzecim. Treść loginu i hasła określa użytkownik. Wymaga się zmiany hasła użytkownika co każde 30 dni. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej: jednej cyfry, jednej małej i jednej wielkiej litery. Zaleca się nie korzystanie z opcji zapamiętywania hasła, zwłaszcza na wielu komputerach i pozostawiania bez kontroli zalogowanego interfejsu użytkownika.

Reklamacje, obsługa techniczna, kontakt:

W każdym czasie użytkownik ma prawo składać reklamacje i uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności. W szczególności ma prawo i obowiązek zgłaszać naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. Administracja portalu ma obowiązek bezzwłocznie reklamację rozpatrzyć. W celu zapewnienia należytej ochrony interesów użytkowników wszelkie pytania i wnioski należy kierować na adres: info@epersonel.pl Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS”