Logowanie
 
Załóż konto|Zapomniałem hasło
Aktualności
Telepraca - specyfika zatrudnienia na odległość
3 września 2015 | 09:56
prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski Tendencja... więcej »
Telepraca- więcej wysiłku niż korzyści?
2 września 2015 | 09:28
Odwieczną bolączką pracodawców jest znalezienie odpowiedzi na... więcej »
Praca w call center: fakty i mity
1 września 2015 | 09:49
Czy to prawda, że w call center zarabia się kilka... więcej »
Newsletter

Telepraca


CO TO JEST TELEPRACA

Forma zatrudnienia, która od lat stosowana jest na świecie i z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością. Telepraca to tłumaczone z angielskiego słowo telework. Tele po grecku oznacza zdalna. Jest to zatem forma pracy, która wykorzystuje nowoczesne technologie telekomunikacyjne do dostarczania efektów wykonywanej pracy.
„Telepraca jest to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego wolnego czasu pracy, dostarczając do pracodawcy wyniki (rezultaty) pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz technologii przekazywania danych, zwłaszcza Internetu” (wg. Komisji Europejskiej).

TELEPRACA SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZ PRACY

Wybraliśmy wspieranie telepracy, ponieważ jest ona idealną formą zatrudnienia dla osób z odległych miejscowości, pozostających bez pracy w miejscu zamieszkania a posiadających odpowiednie predyspozycje i wiedzę do świadczenia telepracy, matek opiekujących się dziećmi, osób niepełnosprawnych, czy specjalistów, którzy nigdzie nie mogą zagrzać miejsca na dłużej. Uważamy, że telepraca to przyszłość, innowacja, nad wprowadzeniem której warto się zastanowić.

FORMY TELEPRACY

  • Telepraca domowa (home-based telework), która przedstawia najczystszy model telepracy i najlepiej oddaje sens tej formy. Polega na tym, że pracownik świadczy swoją pracę w domu, a z macierzystym biurem kontaktuje się za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
  • Telepraca uzupełniająca (supplementary telework), która stanowi o czasowym podziale pomiędzy telepracą domową, a pracą w biurze. Uzależnione jest to przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy, potrzeby pracodawcy, a także odległości pomiędzy siedzibą firmy, a miejscem zamieszkania telepracownika.
  • Telepraca mobilna (mobile telework), obejmuje ona głównie tych pracowników, którzy świadczą swoją pracę poza siedzibą firmy oraz poza swoim domem, pracujących w terenie, podróżujących, kontaktujących się najczęściej za pomocą telefonów komórkowych, przenośnych komputerów.
  • Telecentrum – jest to miejsce wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy oraz łącza elektroniczne. Telecentrum zazwyczaj położone jest w dużej odległości od siedziby firmy, a jednocześnie blisko zamieszkania telepracowników, którzy z różnych przyczyn nie mogą wykonywać swojej pracy w domu. Może ono stanowić odrębny dział danej firmy lub też należeć do kilku przedsiębiorstw lub instytucji. Telechatka stanowi specjalny rodzaj telecentrum skierowany do społeczności lokalnej, mający na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy społecznościami bardziej i mniej zinformatyzowanymi. Jako główne zadania telechatek należy wymienić organizowanie kursów obsługi komputera, upowszechnianie najnowszych technologii informatycznych, dostęp do wiedzy.
  • Telepraca w systemie SOHO (Small Office Home Office), zalicza się tutaj osoby zarządzające przedsiębiorstwami oraz samozatrudnione.

Źródła:
M. Kaczmarek: Telepraca – trzecia fala zalewa Europę, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Dymaczewo, 22-24 IX 2003
Janiec M., Czerniak T., Kreft W., Piontek R.: Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy – Poradnik, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2006.
Nilles J.M., Telepraca, strategia kierowania wirtualną załogą, Warszawa Wydawnictwo Naukowo – Techniczne 2003.


Więcej o projekcie E_PERSONEL oraz plusach telepracy dowiedzieć się możesz z broszury „E_PERSONEL Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i promocja telepracy